barricas_tobia
depositos_tobia
comedor_tobia
entrada_tobia